Feladatok és bemutató videók a koronavírus miatti kényszerszünet idejére - Nagy Sándor Úszásoktatás

Feladatok és bemutató videók a koronavírus miatti kényszerszünet idejére

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A kötelező iskolai úszásoktatás kényszerű szüneteltetése kapcsán összeállítottam egy az úszásoktatással kapcsolatos anyagot, amely segítséget nyújthat a tanulóknak a jövőre nézve.

Ebben az iskolai úszásoktatás évfolyamonkénti tananyagát (vírusmentes időszakra), feladatleírásokat, bemutató videókat találtok.
A feladatok és a bemutatók főleg azoknak lehet hasznos, akik még nem vettek részt szervezett úszásoktatáson. Elsősorban a jelenlegi 1. és 2. osztályosokra gondolok, de a hamarosan beiratkozó leendő elsősök részére is érdekes lehet.

A 2.- 3.- 4. osztályosok pedig példákat láthatnak a hátúszás, a gyorsúszás és a mellúszás helyes végrehajtására.

A vízhez szoktatás első lépéseit a kezdők  gyakorolhatják az otthoni fürdőkádban is, a hátúszó lábtempó helyes végrehajtását pedig a lakás padlóján, nyújtott ülésben. Ezekhez a gyakorlásokhoz a szülők, családtagok, esetleg idősebb testvérek segítsége nélkülözhetetlen!

 1. Vízhez szoktató feladatok és tanácsok
 2. Légzésszabályozás és tájékozódás a víz alatt

 1. Lebegés és siklás

 1. Lábtempó

Lábtempó bemutató videók

Hátúszás bemutató

A következő videón látható  hátúszó kartempót otthon, egy egész alakos tükör előtt gyakorolják a gyerekek, ugyanis így ellenőrizni tudják mozgásukat.
Végrehajtás: folyamatos karkörzés hátrafele, nyújtott karral, a karcsere során a felkar az arccal és a füllel érintkezzen.

Gyorsúszás levegővétellel

Mellúszás

Rendszeres, türelmes, eredményes gyakorlást!

 

Kötelező iskolai úszásoktatás tanmenete

Az iskolai úszásoktatásban is bevezettük a nyílt, bemutató órákat. Minden osztály első és utolsó uszodai tanóráján a szülők részt vehetnek, s így testközelből megismerhetik a körülményeket, az oktatót és módszereit, s figyelemmel kísérhetik gyermekük hozzáállását, fejlődését.

Az oktatás a 2. osztályosoknak mindig tanmedencében kezdődik és 12-16 tanóra után ismerkedhetnek meg először közelebbről az úszómedencével, a mélyvízzel.

Az uszodai tanóra időbeosztása: 45 perc szárazföldi és vízi foglalkozás, 15 perc játék a vízben.

Példa egy uszodai tanórára (60 perc):

 • érkezéskor névsorolvasás, létszámellenőrzés
 • szárazföldi bemelegítés, rávezető gyakorlatok (5 perc)
 • a tananyag gyakorlása a parton és főleg a vízben(5 perc a parton, 35 perc a vízben)
 • irányított vagy szabad játék a vízben (15 perc)

Évfolyamonként az alábbi tananyagot oktatom egységesen:

2. osztály:

 • az uszoda bemutatása (előcsarnok, beléptető rendszer, öltöző, wc, zuhanyzó, tan- és úszómedence)
 • magatartási normák és speciális uszodai szabályok ismertetése
 • baleset- és tűzvédelmi oktatás
 • a tananyag célja és a tanóra menetének ismertetése
 • vízhez szoktatás, siklás
 • gyorsúszó lábtempó, gyorsúszás levegővétel nélkül
 • hátúszó lábtempó, hátúszás
 • ismerkedés az úszómedencével (mélyvízzel) és gyakorlás
 • az oktatási ciklus közben és végén értékelés, osztályozás a következőkből:
  • siklás
  • gyorsúszó lábtempó
  • hátúszó lábtempó
  • hátúszás

A gyakorlások 95%-a a tanmedencében történik.

3. osztály:

 • baleset- és tűzvédelmi oktatás
 • magatartási normák és speciális uszodai szabályok ismertetése
 • a tananyag célja és a tanóra menetének ismertetése
 • az előző évfolyamban tanultak gyakorlása
 • gyorsúszás levegővétellel
 • mellúszó lábtempó (optimális esetben)
 • mellúszás (optimális esetben)
 • az oktatási ciklus közben és végén értékelés:
 • gyorsúszó lábtempó
 • gyorsúszás
 • hátúszás

A gyakorlások kb. 50%-a már a nagymedencében zajlik.

4. osztály:

 • baleset- és tűzvédelmi oktatás
 • az elvárt magatartási normák és speciális uszodai szabályok ismertetése
 • a tananyag célja és a tanóra menetének ismertetése
 • az előző évfolyamban tanultak gyakorlása
 • mellúszó lábtempó
 • mellúszás
 • fejesugrás
 • az oktatási ciklus közben és végén értékelés:
 • hátúszás
 • gyorsúszás
 • mellúszás

A gyakorlások 100%-a a nagymedencében történik. (Amennyiben a feltételek adottak és a tanulók úszástudása ezt lehetővé teszi!)